3 yıl önce
3 yıl önce

Türkiye İMSAD, sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalışmalarını genişletti

İnşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, ÇEDBİK ortaklığında, AB Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteği ile hayata geçen ‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesini başlattı. Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının daha aktif olmaları, karar alma süreçlerine daha kolay etki etmeleri ve sektörler arası iş birliğinin artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında Türkiye genelinde İstanbul ve Ankara dışındaki şehirlerdeki sivil toplum kuruluşları ile çevrimiçi ve fiziki etkinlik ve eğitimler düzenlenecek.

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) ve ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) ortaklığında başvurusu gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.  1 Nisan 2021’de uygulanmaya başlanan proje 15 ay sürecek.  

Daha önce düzenlediği toplantılarda, üyesi bulunan 53 derneği, enerji verimliliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaları değerlendirmek, iş birliğini artırmak amacıyla bir araya getiren Türkiye İMSAD, ÇEDBİK işbirliğinde, ‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesi ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalışmalarını genişletti.

Sektörler arası proaktif iş birliğinin sağlanması, politika ve karar alma süreçlerine demokratik katılım için sivil toplumun kapasitesinin artırılması ve gelişiminin desteklenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK, öncelikle kendi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) eylem planlarını geliştirecek. 

Anadolu’daki sivil toplum kuruluşları ile buluşmalar gerçekleşecek

Proje kapsamında ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’na üye olan belediyelerin bulunduğu 4 farklı ilde düzenlenecek etkinliklere yerel sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerin temsilcileri, üniversite kamu kurumu temsilcileri katılacak. Böylece Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa’daki pek çok sivil toplum kuruluşu gibi lobicilik konusunda daha aktif olmaları, karar alma süreçlerine daha kolay etki edebilmeleri ve daha fazla söz sahibi olmaları desteklenecek. 

STK, kamu ve özel sektör iş birliği artacak

‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesi ile ulaşılmak istenen diğer hedefler ise şöyle: “İnşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği alanlarında çalışan STK'ların örgütsel kapasitelerini özellikle iletişim, lobicilik ve ağ oluşturma açısından güçlendirmek. STK'lar arasında SKA hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmek ve SKA'ya ulaşmada aktif katılımlarını teşvik etmek. SKA'ya ulaşmak için harcanan çabaların görünürlüğünü artırmak ve ortak stratejilerin, eylemlerin, politika belgelerinin geliştirilmesi için STK'lar, kamu ve özel sektör paydaşları arasında iş birliğini teşvik etmek. STK'ların kamu kurumlarının karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek.”

Projeden, Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK'in ulusal-küresel ağları, ulaşılması hedeflenen en az 50 sivil toplum kuruluşunun ve yerel yönetimler tarafından kurulan ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’ üyelerinin yararlanması amaçlanıyor. Proje aynı zamanda 10 yerel yönetim ve diğer sektörlerden 20 paydaş ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi ilgili kurumları kapsıyor.

‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesi çerçevesinde web sayfası, STK'lar için Sürdürülebilir Kalkınma, lobicilik, iletişim ve paydaş diyaloğu hakkında kapasite geliştirme eğitim programı, Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK'in SKA eylem planları ve ilerleme raporları, SKA hakkında kitapçık, SKA üzerine bir sosyal medya kampanyası, tavsiye niteliğinde bir politika belgesi ve SKA Ödülleri planlanıyor. 

Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan Sivil Toplum Destek Programı, STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Paylaşın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
SON DAKİKA