3 yıl önce
3 yıl önce

Philips Çevresel, Sosyal ve Yönetim stratejileri doğrultusunda ‘Sağlıklı İnsan, Sürdürülebilir Gezegen’ program hedeflerine ulaştı

Sağlık teknolojilerinde global bir lider olan Royal Philips, “Sağlıklı İnsan, Sürdürülebilir Gezegen 2016-2020” programında belirlediği tüm hedeflere başarıyla ulaştı. Programın ulaşılan en önemli hedefleri; operasyonlarda karbon nötr olma, elektriğin 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlama, satışların 70’ini yeşil ürün ve hizmetlerden, [1], 15’ini döngüsel ürün ve çözümlerden elde etme, operasyonel atıkların 90'ının geri dönüştürülmesi ve sıfır atık oluşturmadır. 

 

Royal Philips CEO’su Frans van Houten “Philips’i, operasyonlarında karbon nötr hale gelen dünyadaki ilk sağlık teknolojileri şirketlerinden biri haline getirdiğimiz ve ‘Sağlıklı İnsan, Sürdürülebilir Gezegen 2016-2020’ programında belirlediğimiz tüm hedeflere ulaştığımız için gurur duyuyorum. Mevcut çevresel, sosyal ve yönetim stratejilerimizle bu başarının üzerine yenilerini ekliyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetim önceliklerimizi yaygınlaştırmak ve küresel boyutta bir etki yaratmak için hem kamu hem de özel sektörde yer alan tüm paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirmek istiyoruz. İnsan sağlığı ve kaliteli sağlık hizmetine erişim açısından tehdit oluşturan COVID-19 salgını ve iklim değişikliğini de göz önüne alarak, doğal kaynaklara bağlılığımızı azaltırken kendimizi kapsayıcı ve güçlü sağlık sistemleri oluşturmaya adıyoruz” dedi.

 

Philips’in Çevresel, Sosyal ve Yönetim stratejileri, 2020 Yıllık Philips Raporu’nun ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Raporda yer alan önemli başlıklardan bazıları:

 

Çevresel:

  • Philips, konsorsiyum öncülüğündeki sanal Güç Satın Alma Anlaşmaları ile Avrupa’daki operasyonlarında kullandığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi garanti altına aldı. 
  • Döngüsel ekonomi: Philips, Global Eylem Planları belirleyerek ve değişimi döngüsel düşünce ve çalışma biçimlerine adapte ederek Döngüsel Ekonomiyi Hızlandırma Platformunda (PACE) lider bir rol üstleniyor. Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Sermaye Donatımı taahhüdü doğrultusunda doğal kaynakları daha az tüketerek daha çok insanın hayatını iyileştirmeyi hedefliyor. Bununla birlikte tüm operasyonel süreçlerde sorumlu bir anlayışla parça ve malzemeleri bilinçli bir şekilde değiştirerek ya da geri dönüştürerek büyük medikal sistem ekipmanları için döngüyü tamamlama taahhüdünü yerine getirdi.
  • Tedarik zinciri: Philips tedarikçilerinin operasyonel kapasitelerinin artmasına yardımcı olarak, tedarik zincirindeki şeffaflık ve verimliliğe katkıda bulunarak karbon emisyonlarını daha da azaltmalarını sağlamak için programa 2019’da giren tedarikçilerinin sürdürülebilirlik performanslarını bir önceki yıla kıyasla 36 oranında artırdı.

 

Sosyal:

  • Hayatı iyileştirme: Philips hayatı iyileştirme hedefi doğrultusunda 2020 yılında ürün ve çözümleriyle dezavantajlı toplumlarda yaşayan 207 milyon insanı da kapsayan 1,75 milyar insanın hayatını iyileştirdi. Bu doğrultuda devletler, sivil toplum kuruluşları ve hastanelerle birlikte çalışarak, pratisyenlerin yanı sıra COVID-19 hastalarının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve medikal ekipman ile uzmanlık sağlamak amacıyla Afrika Birliği için sağlık hizmetlerinde çözümler geliştirecek. 
  • Tedarik zinciri: 2020 yılında tedarik zincirinde çalışan 302 bin çalışanının hayatını iyileştirdi. 
  • Adil ve kapsayıcı çalışma ortamı: Sosyal fayda oluşturmanın yanında iş yerinde adil ve kapsayıcı bir ortam oluşturmayı öncelikleri arasına alan şirketin 2020 yılı içerisindeki çalışan bağlılık oranı 79. Düzenli olarak çalışan anketleri yapan Philips’te çalışan katılımının sürekli arttığı ve global yüksek performans normunun 71’i aştığı görülüyor. Ayrıca, üst düzey liderlik pozisyonlarındaki cinsiyet çeşitliliği 2020 sonunda Philips'in 25'lik hedefini aşarak 27 olarak gerçekleşti. 

 

Yönetim:

  • Plan, eylem ve raporları oldukça şeffaf bir şekilde kayıt altında tutan şirketin tüm çevresel, sosyal ve yönetim verileri en üst düzey firmalar tarafından denetleniyor. Şirketin 2020 yılı raporunda vergi katkılarıyla ilgili teamül bildirimlerine ilave olarak faaliyette bulunduğu tüm ülkeler için vergi katkılarını detaylandıran ilk 2020 Ülke Etkinliği ve Vergi Raporu yayımlandı.

 

Başarı Çıtasını Yükseltmek

Philips, dünyayı inovasyonlarla daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirme amacıyla verdiği taahhüdün bir parçası olarak, işlerini sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmek için benimsediği yaklaşımla programın başarısını geliştirmeye devam ediyor. 2020 yılı Eylül ayında açıklandığı üzere bu yeni program, gezegen ve toplum için bilinçli bir şekilde hareket ederek daha fazla büyümeyi sağlayacak tüm Çevresel, Sosyal ve Yönetim stratejilerinde kapsamlı hedef, taahhüt ve eylem planlarını içeriyor. 

 

İnsan Hakları Raporu

Philips, operasyonlarında ve değer zincirinde insan haklarına karşı olumsuz etkileri belirleme ve azaltmayla ilgili bilgiler içeren 2020 İnsan Hakları Raporu’nu yayımladı. Aynı zamanda fırsat eşitliği, adil ve eşit ücret, iş yerinde taciz/tehdit, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve çalışma süresi yönetmelikleri gibi konuları içeren insan hakları, adil istihdam, katılım ve çeşitlilik ile ilgili yeni politikalarını da yayımladı.

 

Global itibar

Çevresel, sosyal ve yönetim performansıyla daha fazla itibar kazanan Philips, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne ve Sustainalytics listelerine üst sıralardan girmiş, sekiz yıl üst üste CDP İklim Değişikliği A-listesinde yer alarak, sera gazı azaltma hedefleri Bilim Temelli Hedefler girişimi tarafından onaylandı. Ayrıca Philips 2020 yılında Wall Street Journal’ın Dünyada En Sürdürülebilir Biçimde Yönetilen 100 Şirket Sıralamasında ikinci sırada yer aldı. 

 

[1] Yeşil Ürünlerden Elde Edilen Gelirler, Yeşil Odak Bölgelerinden bir veya birkaçında kayda değer bir çevresel gelişim sağlayan ürün ve çözümler vasıtasıyla üretilmiştir: Enerji verimliliği, Paketleme, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Döngüsellik ve Kullanım Ömrü güvenilirliği. Yeşil Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 2020’de 13,9 milyar EURO’ya, satışların tamamının 71’ine yükselmiş (2019’da bu oran 67,2 olmuştur) ve 2020 için hedeflenen 70’lik oranı aşarak rekor bir seviyeye ulaşmıştır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Paylaşın

SON DAKİKA

Pin It on Pinterest

Login