2 sene önce
2 sene önce

Kurumsal yatırımcı ESG yatırımlarını artırıyor

Kurumsal yatırımcı ESG yatırımlarını artırıyor

 EY’nin (Ernst & Young) Küresel Özel Sermaye Fonları 2021 Araştırması’na göre; kurumsal yatırımcılar sosyal açıdan sorumlu portföyler oluşturmaya ve bu portföylerden yüksek getiri sağlamaya odaklanıyor. Yatırımcıların daha sürdürülebilir yatırım seçeneklerine yönelmesiyle güçlü ESG stratejileri sunan özel sermaye fonları şirketlerinin rekabet avantajı sağlayacağı öngörülüyor

 

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, Küresel Özel Sermaye Fonları 2021 Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma; COVID-19 pandemisinin özel sermaye fonları sektörü üzerindeki etkileri, yetenek yönetimi, teknoloji ve ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) ile ilgili alanlarda süreçlerin iyileştirilmesi konularını mercek altına alıyor. Dünya genelinden 127 özel sermaye şirketi CFO’su (Finans Direktörü) ve toplam 1,8 trilyon dolarlık bir varlığı yöneten 72 kurumsal yatırımcıyla yapılan online görüşmeler sonucu oluşturulan araştırma, özel sermaye fonları sektörünün gelecek görünümüne dair bulgular içeriyor. 

 

Sektör, teknoloji yatırımları sayesinde pandemi dönemine hızlı adapte oldu

2020, özel sermaye fonları şirketleri, yatırımcılar ve yatırım yapılması hedeflenen şirketlerin pandeminin etkisiyle çok hızlı bir şekilde sanal operasyon modellerine geçiş yaptığı olağanüstü bir yıl oldu. Özel sermaye fonları şirketleri ve CFO’ları uzaktan çalışma uygulamasına geçen iki yıllık dönemde operasyon modeli ve BT altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde görece rahat adapte oldular. Yatırım faaliyetleri 2020 yılının ikinci ve üçüncü çeyrek dönemlerinde hafif bir düşüş gösterirken, total özel sermaye faaliyetlerinde ABD ve dünya genelindeki sosyal ve politik belirsizliklere rağmen kayda değer bir olumsuz tablo oluşmadı. 

 

Sürdürülebilir yatırım, çeşitlilik ve kapsayıcılık en önemli gündem maddeleri

Araştırma sonuçlarına göre; özel sermaye şirketi CFO’ları gelecek dönemde teknoloji ve yetenek yönetimine yaptıkları yatırımları devam ettirirken, sürdürülebilir yatırım gibi yeni alanlara odaklanmayı ve çeşitlilik ve kapsayıcılık için hayata geçirdikleri girişimlerde daha fazla ilerleme kaydetmeyi planlıyor. 

 

Sanal yatırımcı toplantıları yeni normalde kalıcı olabilir

Pandeminin özel sermaye fonları sektörü ve portföy şirketleri üzerindeki uzun vadeli etkili henüz tam olarak şekillenmemiş olmakta birlikte mevcut koşulların CFO’lar ve finans ekipleri için değişime öncülük etme bakımından fırsat yarattığı ifade ediliyor. Dijital dönüşümün hız kazandığı pandemi dönemi, operasyon modellerini değiştirerek çalışma biçimlerinde esnekliği ön plana çıkardı. Uzun vadede sanal yatırımcı toplantılarının sınırlı sorumlu ortaklarla yapılan yıllık toplantılar da dâhil olmak üzere yeni normalde kalıcı olabileceği belirtiliyor. Ancak öte yandan bu durumun mevcut ve yeni yatırımcılar ile güçlü bir bağ kurulmasında güçlük yaratabileceği de dile getiriliyor. 

Uzaktan çalışma, çalışan eğitimi ve kurum kültüründe risk yaratıyor

Araştırmada; özel sermaye fonları sektöründe uzaktan çalışma uygulamalarının pandemi sonrası dönemde devam edeceği belirtiliyor. Ancak öte yandan CFO’ların 76’sı çalışan eğitimini, 74’ü ise kurum kültürünün güçlendirilmesini uzaktan çalışma önündeki en önemli riskler olarak sıralıyor. Bununla birlikte yetenek yönetimi tarafında özel sermaye şirketi CFO’larının 56’sı cinsiyet temsiliyetinde eşitlik sağlanmasını en önemli gündem maddesi olarak belirtiyor. 

 

Yatırımcı sosyal açıdan sorumlu ve yüksek getirili portföylere yöneliyor

Araştırma sonuçlarına göre; sosyal açıdan sorumlu portföyler oluşturmaya ve bu portföylerden yüksek getiri sağlamaya odaklanan yatırımcılar artık ESG yatırım kararları sonucu geleneksel yatırımlara göre daha düşük performans elde etmeyi kabul etmiyor. Araştırmaya katılan kurumsal yatırımcıların yaklaşık 50’sinin ESG ürünlerinde yatırımları bulunuyor. Yine yatırımcıların yaklaşık yarısı ESG alanı payının özel sermaye ve girişim sermayesi yatırımlarında gelecek 2-3 yıl içinde artacağını öngörürken, buna karşın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yeterince ESG ürünü sunulmadığını ifade ediyor. 

 

Güçlü ESG stratejileri sunan şirketler rekabet avantajı sağlayacak

“Önümüzdeki dönemde özel sermaye fonları şirketleri tarafından sunulan ESG ürünlerinde yükseliş göreceğiz” diyen EY Türkiye Özel Sermaye Fonları Sektör Lideri Musa Gezer, “ESG ürünlerinin yatırımcı talebine uyum sağlayacak biçimde şekillendirileceği bir döneme giriyoruz.   Aldıkları yatırım kararları ile sosyal ve çevresel olarak fark yaratmayı hedefleyen yatırımcı tabanının genişlediğini gözlemliyoruz. Özellikle Y kuşağı ve Z Kuşağı sosyal ve çevresel etkiyi yatırım kararlarında kilit bir unsur olarak görüyor. Avrupa ve Asya'da yer alan özel sermaye fonları şirketleri bu talebi karşılarken, Kuzey Amerika'daki şirketlerin geride kaldığı görülüyor. Yatırımcılar daha sürdürülebilir yatırım seçeneklerine yöneldikçe güçlü ESG stratejileri sunan şirketler rekabet avantajı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu. 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Paylaşın

SON DAKİKA

Pin It on Pinterest

Login