4 yıl önce
4 yıl önce

12. ASDA’A BCW Arap Gençlik Araştırması

Arap gençlerin yaklaşık yarısı ekonomiyle ve yaygın hükümet yolsuzluğuyla mücadele etmekten bıkmış durumda ve ülkelerini terk etmeyi düşünüyor.

– Göç etme arzusu en yüksek ülkeler arasında Lübnan, Irak, Ürdün, Suriye, Yemen ve Filistin öne çıkarken, petrol zengini Körfez ülkelerinin genç vatandaşlarının göç olasılığı en düşük

– Araştırma bulguları, Arap gençlerinin hükümet karşıtı protestolar, cinsiyet hakları, kişisel kimlik, işler, dış ilişkiler ve COVID-19 salgını hakkındaki görüşlerine ışık tuttu.

Bugün yayınlanan 12. ASDA’A BCW Arap Gençlik Araştırması’nın bulgularına göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki 200 milyon Arap gencin yaklaşık yarısı ekonomiyle ve yaygın hükümet yolsuzluğuyla mücadele etmekten bıkmış durumda ve ülkelerini terk etmeyi düşünüyor. Araştırma ayrıca üçte biri ülkesini terk etme olasılığına sahip Arap gençlerinin Covid-19 nedeniyle, göç etme arzusunun daha da arttığını ortaya koyuyor.

Bölgedeki Arap gençlerin yüzde 42’si başka bir ülkeye göç etmeyi düşünüyor. Lübnan, Irak, Ürdün, Suriye, Yemen ve Filistin’de yaşayan gençlerin %63’ü ülkeden ayrılma arzu ediyor. Bunun yanında, petrol zengini Körfez İş birliği Konseyi (KİK) eyaletlerindeki gençlerin ayrılık düşünceleri %13 ile düşük seviyede seyrediyor. Ekonomik nedenler (yüzde 24) ve yolsuzluk (yüzde 16) potansiyel göçün başlıca nedenleri; eğitim fırsatları, yeni deneyimler ve güvenlik de önemli bir rol oynuyor.

ASDA’A BCW için küresel bir stratejik araştırma ve analitik danışmanlık şirketi olan PSB tarafından yürütülen MENA’nın en büyük bağımsız çalışmasının bulguları, geçtiğimiz yıl bölgenin bazı kısımlarını kasıp kavuran hükümet karşıtı protestolar, cinsiyet hakları, kişisel kimlik, istihdam, kişisel borç, dış ilişkiler ve medya tüketimi gibi çeşitli konularda Arap gençlerin görüşlerini ortaya koyuyor.

Araştırma kapsamında, erkek ve kadın sayısı eşit olmak üzere, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 17 Arap eyaletinden yaşları 18 ile 24 arasında değişen 4.000 genç Arap vatandaşıyla anket yapıldı. Araştırma, ilki COVID-19 salgını bölgeyi etkilemeden önce, 19 Ocak ve 3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan ana araştırma; ikincisi18-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında altı Arap eyaletinde gerçekleştirilen COVID-19 nabız araştırması olmak üzere iki fazda gerçekleştirildi.

BCW (Burson Cohn & Wolfe) Global CEO’su Donna Imperato, “Arap Gençlik Araştırmamızın bulguları, Arap dünyasındaki gençlerin isteklerini karşılamak için ele alınması gereken karmaşıklıkları ve fırsatları vurguluyor. Dünyanın en çeşitli bölgelerinden biri olan ve nüfusun üçte ikisini 30 yaşın altındakilerin oluşturduğu bölgeye ilişkin bu bilgiler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör dahil olmak üzere müşterilerimize sunduğumuz iletişim danışmanlığının temelini oluşturuyor” dedi.

Orta Doğu, BCW Başkanı ve ASDA’A BCW Kurucusu Sunil John ise “Bağımsız bir çalışma olarak, ASDA’A BCW Arap Gençlik Araştırması, Arap dünyasındaki gençlerin umutları ve hayal kırıklıklarına ilişkin sürekli olarak kanıta dayalı bilgiler sunuyor. Sokak protestolarına ve şiddetli hükümet bütçe açıklarına yol açan petrol fiyatlarındaki keskin düşüşe karşı koyan çalışma, zayıf yönetim ve fırsat eksikliği arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Bulgular, MENA bölgesinin birçok kısmının gençlik temettülerine odaklanması ve onu karşılaması için ihtiyaçlarının ya da en parlak genç neslini kaybetme riskinin temelini oluşturuyor” dedi.

Araştırma, son 12 ayda bölgedeki hükümet karşıtı protesto dalgasının ardından, araştırma Cezayir, Irak, Sudan ve Lübnan’daki her 10 Arap gençten neredeyse dokuzunun kendi ülkelerindeki protestoları desteklediğini ortaya koyuyor. Bu dört ülkedeki gençlerin çoğunluğu, protestoların gerçek anlamda olumlu bir değişime yol açacağı konusunda iyimser.

Protestolar, Sudan’da yaklaşık otuz yıl iktidarda kaldıktan sonra Ömer El Beşir’in devrilmesiyle ve yirmi yıldan uzun bir süre Cezayir Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Abdülaziz Buteflika’nın istifasıyla sonuçlandı. Lübnan ve Irak da liderlikte bir değişiklik gördü. COVID-19 salgını, özellikle COVID-19 nabız anketine katılanların yaklaşık dörtte üçünün salgının siyasi statükoya karşı protestoları daha olası hale getirdiğine inandıklarını söylediği Lübnan’da daha fazla huzursuzluk olasılığını artırmış gibi görünüyor.

John, “Protestolarla yolsuzluk arasındaki bağlantı, hükümetteki yolsuzlukla mücadelenin (tüm yanıt verenlerin yüzde 36’sı) Arap dünyasında ilerleme sağlamak için en büyük öncelik olarak, yüksek maaşlı işler yaratmak (yüzde 32) ve terör örgütlerini yenmek veya Arap-İsrail ihtilafını çözmek de dahil olmak üzere başka herhangi bir sorunun önünde görülmesi gerçeğinden de anlaşılabilir” diyor.

Bölgesel ilerleme için ikinci en önemli öncelik olarak belirlenen istihdam yaratmanın yanında, her 10 gençten neredeyse dokuzu (yüzde 87) işsizlik konusunda endişeli olduğunu belirtirken; ancak yarısı (yüzde 51) hükümetlerinin işsizlikle başa çıkma becerisine güvendiğini söylüyor.

Devam eden ekonomik sıkıntılar, COVID-19’un etkisiyle daha da şiddetleniyor gibi görünüyor; gençlerin yüzde 20’si pandemi nedeniyle ailesinden birinin işini kaybettiğini belirtiyor, yüzde 30’u daha yüksek hane borcu bildiriyor ve yüzde 72’si salgının iş bulmayı daha da zorlaştırdığını söylüyor.

Dünyanın en yüksek genç işsizliğine sahip bölgede (Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre yüzde 26’nın üzerinde), giderek daha fazla sayıda Arap genç, kendileri veya aileleri için çalışmayı tercih etmek yerine (2019’da yüzde 23’e karşı yüzde 16) istihdam sağlamak için hükümetin veya özel sektörün ötesine bakıyor. Beşte ikisi de önümüzdeki beş yıl içinde kendi işini kurmayı düşünüyor – en büyük girişimci ruhu KİK’deki gençler gösteriyor (yüzde 55).

Araştırma ayrıca bölgeye ilişkin özellikle de cinsiyet haklarıyla ilgili basmakalıp fikirleri çürütüyor. Genç Arap kadınların güçlü bir çoğunluğu (yüzde 75) ülkelerindeki erkeklerle aynı veya daha fazla haklara sahip olduklarını söylüyor. Genç Arap kadınları (yüzde 76) ve erkekleri (yüzde 70), bir kadının evde kalmaktan çok çalışarak ailesine daha fazla fayda sağlayabileceği konusunda hemfikir.

Dış ilişkilerin değişen dinamiklerine ilişkin görüşlerini dile getiren Arap gençleri, Suudi Arabistan ve BAE’yi bölgenin jeopolitik çevresi üzerinde en fazla etkiye sahip iki yükselen Arap gücü olarak görüyor (sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 34). Arap olmayan devletler arasında son beş yılda bölgedeki etkisini en çok artıran devletin ABD olduğu görülüyor. Bu yıl ABD de Arap gençleri tarafından 2019’a göre (yüzde 41) veya 2016’dan bugüne herhangi bir noktadakinden daha olumlu görülüyor (yüzde 56).

BAE, arka arkaya dokuz yıldır Arap gençlerin yaşamak için (yüzde 46) ve kendi uluslarının (yüzde 52) benzemesi için tercih ettikleri ülke olarak hakim olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Arap gençleri arasında yaşanacak (yüzde 33) ve özenilen (yüzde 30) en popüler ikinci ülke.

Araştırmada elde edilen diğer önemli bulgular: Giderek daha çok Arap genç kişisel borç aldıklarını söylüyor. Arap gençlerin neredeyse üçte biri (yüzde 31) şu anda borçta olduklarını söylüyor, bu oranda önceki yıllara göre kayda değer artış var (2019 yılında yüzde 21) Din, Arap gençlerin kişisel kimliklerinin en önemli kısmını oluşturuyor (yüzde 40). Ailelerinden, milliyetlerinden, cinsiyetlerinden ve diğer faktörlerden daha önemli olduğunu belirtiyorlar. Arap gençliği dijital devrimi giderek daha fazla kucaklıyor: 2015’te Arap gençlerin sadece yüzde 25’i haber kaynağı olarak sosyal medyayı belirtirken, bu yıl yüzde 79’u haberleri sosyal medyadan aldıklarını söylüyor. E-ticaret, 2018’den bu yana Arap gençleri arasında da katlanarak büyüdü ve gençlerin büyük çoğunluğu (yüzde 80) çevrimiçi alışveriş yapmaya başladı.

Nüfusun üçte ikisinin 30 yaşın altında olduğu Arap dünyasında yapılan araştırma, Arap gençlerin tutumlarına ilişkin kanıta dayalı bilgiler sunuyor; kamu ve özel sektör kuruluşlarına karar alma ve politika oluşturma konusunda bilgi verecek veri ve analizler sunuyor.

ASDA’A BCW Arap Gençlik Araştırması Hakkında

Yıllık ASDA’A BCW Arap Gençlik Araştırması, 12. Yılında Orta Doğu’da yürütülen en önemli araştırmalardan biridir ve bölgenin en büyük demografisinin tutumları ve istekleri hakkında benzersiz bilgiler sunmaktadır. Arap nüfusunun yüzde 65’inin 30 yaşın altında olmasıyla araştırma, Arap gençlerinin tutumlarına ilişkin kanıta dayalı bilgiler sunmakta; kamu ve özel sektör kuruluşlarına karar alma ve politika oluşturma konusunda bilgi vermek için veri ve analiz sağlamaktadır.

Araştırma bölgenin en büyük demografisi olan gençlik türünün en büyüğü. Bu yıl, 18-24 yaşları arasındaki 4.000 Arap genci kapsayan araştırma iki bölüm halinde gerçekleştirildi: Koronavirüs salgınından önceki ilk Ana Anket ve krizin ardından ikinci COVID-19 Nabız Anketi.

Ana Anket, COVID-19 krizi bölgeyi etkilemeden önce, 19 Ocak – 3 Mart 2020 tarihleri arasında 17 Arap ülkesinde gerçekleştirildi. Profesyonel görüşmeciler tarafından 3.400 yüz yüze görüşme yapıldı. Görüşmeler, genç Arap erkek ve kadınlarla Arapça ve İngilizce olarak tamamlandı. Örnek bölünmesi 50:50 erkek / kadındı. Anket, her eyaletteki yalnızca genç vatandaşları kapsıyordu.

17 Arap ülkesi ve bölgesi kapsayan Ana Anket beş Körfez İş birliği Konseyi devletini (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve BAE), Kuzey Afrika’yı (Cezayir, Mısır, Libya, Fas, Sudan ve Tunus) ve Levant’ı (Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin toprakları, Suriye ve Yemen) içermektedir.

COVID-19 Nabız Anketi için, 18-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında bölgedeki altı ülkenin – Cezayir, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve BAE – genç Arap vatandaşları arasında 600 yüz yüze ve çevrimiçi mülakat yapıldı. Ankete katılanların coğrafi konumu, ülke başkentlerini ve diğer şehirleri içeriyordu.

COVID-19’un Arap gençliği üzerindeki etkisini anlamak ve Ana Anketin bulgularını doğrulamak için ek mülakatlar yapıldı.

BEYAZ HABER AJANSI (BHA)

Paylaşın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
SON DAKİKA